Samarbeid med person med ASF

Lett og vanskelig å være mottaker av tjenester

Dukke mot vegg. Foto.
Foto: Helene Larsen. Modell: Humpty av Nefer Kane

Det er så enkelt, å sitte der å motta alle ressursene. Det kreves ingenting av meg. Jeg er bare en Asperger med behov for hjelp. Jeg trenger ikke gjøre noe for å få hjelpen. Jeg er tvangsinnlagt og mottar og mottar. Men er det egentlig lett?

Det er vanskelig. Det er vanskelig å være mottaker og å være jobben din, den du står opp til hver morgen. Selv om det er fint å ha en jobb å gå til, være arbeidstaker og yte for landet sitt, er det vanskelig å være den grunnen som gjør at du tjener til livets opphold.

Jeg blir eldre, dag for dag, og stadig kommer nye ansatte til. De er yngre og yngre. Jeg kjenner meg snart gammel, i en alder av 32. Jeg skulle vært mor, hatt jobb, ektemann og levd selvstendig som arbeidsyter og skattebetaler.

Det er vanskelig å være årsaken til at Helse-Norge går i underskudd. Det er vanskelig å være årsaken til at flere ekstra er på jobb. Det er vanskelig å bli fortalt det. Det er vanskelig å få beskjed om at man er ressurskrevende. Jeg vet det så godt, helt på egenhånd. Ingen trenger å si noe.

Jeg sitter alene når de er sammen med meg, for jeg føler ikke at vi er på samme lag. De er helsepersonell, jeg er pasient. De skal snart hjem, jeg skal bli. De teller ned til gourmetmiddag med kjæresten, jeg til næringserstatning og søvn. Jeg skal spise det lille en anorektiker må. De og jeg har hver vår agenda, selv om målet er at jeg skal bli bedre, klare meg mer selv og gi deg følelsen av å ha lykkes i jobben din. Jeg skal gi tilbake! Det tar bare lang tid, og vi vet alle at Asperger ikke kan behandles, men tilrettelegges for. Hver og en av dere er min tilrettelegger i syv og en halv time per dag.

Det er vanskelig å ha en tilstand man aldri blir frisk fra. I tillegg kan man utvikle tilleggsvansker og psykiske lidelser. Jeg er et eksempel. Jeg har Anoreksia Nervosa og Borderline personlighetsforstyrrelse. En svensk undersøkelse viser at 23 prosent av pasienter med Anoreksia Nervosa er på autismespekteret. Det hører med mine diagnoser en masse angst og depresjoner, kronisk selvskading og suicidalitet. Dette krever personale og ressurser utenom det vanlige.