Bakgrunn for kurset
Kurset bygger på Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014)», men lener seg også på andre veiledere, retningslinjer og andre offentlig oppdaterte og godkjente fagstoff-sider.

Målgruppe
Målgruppen er leger i førstelinjetjenesten (fastleger), men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

Faginnhold
Foruten å bygge på veilederen bygger kurset på anerkjent faglig kunnskap innen farmakologi og klinisk praksis. Eksterne lenker er lenker som er utarbeidet av offisielle norske, ikke-kommersielle aktører.

Kurset er interaktivt. Det vil si at det er bygget opp med kasus og tilhørende informasjon, hvor samme type informasjon kan være aktuelt for flere kasus. Det betyr at man av og til, hvis man følger kurset "slavisk", kan støte på de samme linkene og informasjonskildene. Da kan man enten repetere disse eller hoppe over og gå videre.

Dersom du finner feil eller mangler i det faglige innholdet kontakt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Varighet
Det tar ca. 5-7 timer å gjennomføre kurset, avhengig av hvor mye man diskuterer og reflekterer underveis.

Forfattere av kurset
Faginnholdet i dette e-læringskurset er utviklet av Jørgen G. Bramness, Harald Sundby, Tore Willy Lie, Lars Lien og Christian Steenfeldt-Foss på oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Sykehuset Innlandet HF.

Oppbygging

Om dette kurset - figur

Kurset er bygd opp rundt ulike pasienteksempler med videoer, tekst, bilder, animasjoner og lenker.

Pasienteksemplene skal gjøre kurset klinikknært og illustrere en del krevende situasjoner rundt forskrivning av disse legemidlene.

Det gis rom for egen refleksjon, men kurset inneholder også refleksjonsvideoer av eksperter innen feltene.

Arbeidsformer
For å gjennomføre kurset trenger du tilgang til pc og Internett. Kurset er egnet for egenstudium eller til bruk i grupper. Slike grupper kan være veiledningsgrupper i spesialistutdannelsen i allmennmedisin, smågrupper for resertifisering i allmennmedisin eller andre grupper (innen utdannelse eller kursvirksomhet). Hvert kasus i kurset følges av noen refleksjonsspørsmål. Om du jobber i gruppe anbefaler vi å gjennomgå refleksjonsspørsmålene. Gjennomgår du kurset alene bør du også prøve å reflektere før du går videre til refleksjonssamtalene som kurset inneholder.

Tellende kurs
Det jobbes med å klargjøre en søknad om å få tellende timer for dette nettkurset.

Kurset har tidligere vært godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin,  samt 4 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin. For å få kurset tellende er man avhengig av å ta kursprøven.

Kursbevis
Etter å ha gjennomgått kursets enkeltdeler ved å gå gjennom faginnholdet og bestått alle delprøvene, vil man kunne gjennomføre kursprøven. Når man har bestått kursprøven vil nettstedet produsere et gyldig kursbevis til utskrift. For at du skal få utstedt kursbevis må du være logget på med brukernavn og passord. Du kan selv opprette brukerprofil. Følg prosedyrene under valget Delprøver i hvert kasus eller Kursprøve på forsiden av kurset.

For at kursbeviset skal bli skrevet ut med ditt fulle navn er det viktig at du sjekker følgende (når du er pålogget):

 • Klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden
 • Klikk på "Rediger profil" i menyen
 • Se Kontaktinformasjon og Brukernavn
 • Sjekk at navnet ditt står skrevet fullt ut

Finansiering
Utviklingen av kurset er finansiert av Helsedirektoratet. Det er ingen kostnad forbundet med å ta kurset.

Andre bidragsytere
Vi vil spesielt takke våre bidragsytere (oppgitt arbeidsgiver ved publisering av nettkurset i 2017):

 • Audun Stubhaug, Professor i anestesiologi, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus
 • Frøy Lode Wiig, Journalist, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Inga Live Kippersund, Skuespiller, Tangen
 • Ingjerd Guldal, Allmennlege, Kjelsås Legesenter
 • Ivar Skeie, Allmennlege og overlege LAR, DPS Gjøvik
 • Jan Fredrik Andresen, Direktør, Helsetilsynet
 • Jeanette Rundgren, Brukerrepresentant, KoRus-Øst
 • Michel Mateos, Brukerrepresentant, Retretten
 • Ragnhild Elin Thoner, Seniorkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Sveinung Næss, Skuespiller, Trondheim
 • Vidar Hårvik, Brukerrepresentant, Marborg

Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med www.helsekompetanse.no