For å få tilgang til kursprøven må du være pålogget og påmeldt slik at systemet gjenkjenner deg.

Man må ha bestått alle delprøvene for å få lov til å gå til kursprøven.

På kursprøven er det 30 spørsmål. Vanligvis går Legeforeningen for at man må ha rett på minst 80 % av spørsmålene for å bestå. Da betyr i praksis at man må ha minst 24 rette svar av 30 for å bestå.

Om man har bestått kursprøve kan man skrive ut kursbevis.