Om kursetBakgrunn

Kurset "Lindring ved kronisk sykdom" er et kompetansehevende tiltak innen prosjektet "Pasienten i langvarig lindrende fase av sykdomsforløpet", et samarbeidsprosjekt mellom seks Fosen-kommuner. Prosjektet har fått tildelt midler for gjennomføring av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Lindrende behandling har vært et satsningsområde i primærhelsetjenesten på Fosen siden 2014. Gjennom e-læringskurset "Lindring ved livets slutt" lansert i 2015 har de fleste helsearbeidere på Fosen fått grunnleggende kompetanse i lindrende behandling for døende pasienter. Tilbakemeldinger etter gjennomføring avdekket behov for mer kompetanse om arbeid med pasienter med uhelbredelige lidelser, primært hjerte-lungepasienter, som trenger primærhelsetjenester over mange år. Kurset "Lindring ved kronisk sykdom" har som mål å dekke disse behov.

Prosjektgruppen takker samarbeidspartnere på St. Olavs Hospital og Kompetansesenter lindrende behandling i Midt-Norge for deling av fagkunnskap og veiledning underveis.


Mål og målgruppe 

Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til helsepersonell i lindring og omsorg for pasienter med kronisk uhelbredelige lidelser, f.eks. hjerte- og lungesykdommer, og deres pårørende. Målgruppen for læringsprogrammet er helsepersonell i primærhelsetjenesten som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende.

Læringsmål:
 • Jobbe mer bevisst rundt pasienten som ikke kan bli frisk.
 • Ha grunnkunnskap om denne pasientgruppen.
 • Forstå forventninger fra pasienten, pårørende og spesialister på sykehuset.


Kursinnhold

Kurset inneholder to moduler:

 1. Bruker- og pårørendeperspektivet ved kronisk sykdom. Kort innføring i de vanligste hjerte- og lungesykdommer.
 2. Oppfølging av pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer i primærhelsetjenesten.

Oppbygging av modulene

Under hver modul finner du fire temaer.
Under hvert tema finner du:

 • Interaktiv videoforelesning inkludert:
  • Foreleserens PowerPoint-presentasjon (hvis vedkommende brukte PowerPoint)
  • Foreleserens oppgaver til refleksjon
  • Foreleserens forslag til løsning av refleksjonsoppgaver
 • Fagtekst
 • Referanseliste
 • Bibliotek med lenker til relevante fagartikler om temaet

Praktisk gjennomføring

Det er to måter å benytte tilbudet på:

 1. Uten kursbevis: Gå gjennom kursinnholdet uten brukernavn og passord.
 2. Med kursbevis: Du trenger en gratis Helsekompetanse-konto som du kan opprette her. Når du er logget inn, kan du ta kurset.

Anbefalt arbeidsmetode

Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på 15 til 30 personer. Gruppen kan deles i mindre grupper for gruppeoppgaver og diskusjon. Det vil også være lurt at arbeidsgiver peker ut en ressursperson eller gruppeleder for å styre gjennomføringen.

Gruppen kan se på videoforelesningene sammen og deretter reflektere i fellesskap over oppgaver presentert av foreleserne.
Gjennom refleksjonsoppgavene får du bearbeidet teorien og utvekslet erfaringer. Foreleserne presenterer også sine egne forslag til løsning på oppgavene. Disse kan sees på etter diskusjonen.Gjennomføring


I grupper:

 • Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er beregnet til 2,5 til 3 timer pr modul (5 til 6 timer på hele kurset).
 • Nødvendige fasiliteter må legges til rette, slik som eget møterom med stor skjerm og disponibel PC.
 • Deltakere ser på videoforelesninger og gjennomfører refleksjonsoppgavene under hvert tema.
 • Hver enkelt deltaker må gå gjennom modulene individuelt for å få kursbevis.

Individuelt:

 • Tidsbruk ved individuell gjennomføring er ca. 3 timer.

For alle:

 • Bibliotek: lenker til relevante fagartikler for fordypning. Valgfritt.
 • Kurset avsluttes med en individuell kursprøve. Du må svare på 20 flervalgsspørsmål. Velg det svaralternativet som virker mest rett. Du må svare på alle spørsmål riktig for å få bestått prøven, men du kan ta kursprøven så mange ganger du vil. Prøven tar utgangspunkt i både forelesninger og fagtekst.
 • Kursbevis kan skrives ut når du har gjennomgått begge modulene, bestått kursprøven og fylt ut evalueringsskjemaet. Dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss, og kan bidra til å gjøre kurset enda bedre.


Samarbeidspartnere

Ved utarbeidelse av kurset har prosjektgruppen fått råd og veiledning av følgende samarbeidspartnere:Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er satt sammen av deltakere fra samarbeidskommunene i Fosen Helse IKS:

Bjugn kommune:

 • Merike Pallas - prosjektleder, kreftsykepleier
 • Runar Øksenvåg - fastlege
 • Line Beate Singstad Solli - kreftsykepleier
 • Anne Lill Hopen - kreftsykepleier

Ørland kommune:

 • Heidi Sæther - kreftsykepleier
 • Anne Lise Grebstad - kreftsykepleier
 • Kjersti Groven - sykepleier  

Rissa kommune:

 • Wenche Tømmerdal - spesialsykepleier i kardiologi
 • Janne Berit Haukdal - kreftsykepleier

Åfjord kommune:

 • Liv Kirsti Hårstad - kreftsykepleier
 • Gunn Karlsaune - sykepleier
 • Gunn Steinsheim - sykepleier og fagleder USHT

Roan Kommune:

 • Randi Andersen - sykepleier

Leksvik kommune:

 • Hege Ersland - kreftsykepleier
 • Marte Fagerli - sykepleier
Sist endret: torsdag, 20. mai 2021, 08:24