Om kurset


Bakgrunn

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase på Fosen" er et samarbeidsprosjekt mellom tidligere seks Fosen-kommuner, nå tre kommuner, i regi av Fosen Helse IKS. Statlige midler har bidratt til realisering av prosjektet. Som et resultat av dette arbeidet er det utarbeidet retningslinjer "Lindring ved livets slutt Fosen" og utviklet et e-læringskurs - "Lindring ved livets slutt - Kurs i grunnleggende lindrende behandling".

I utvikling av kurset og bestemmelse av fokusområder er det brukt resultater fra kompetansekartlegging i Fosen-kommunene som ble gjennomført før prosjektstart.

Prosjektgruppen takker onkolog Terje Engan fra Kreftklinikken i Indre Fosen for veiledning underveis med sin fagkunnskap. Med hans lange erfaring med undervisning og veiledning innen kreftomsorgen på Fosen har han bidratt til å kvalitetssikre innholdet i kurset.


Mål og målgruppe 
Kurset har som mål å bidra til å øke den faglige kompetansen i grunnleggende lindrende behandling og bidra til økt trygghet for helsearbeidere i den lindrende pleiesituasjonen. Målgruppen for læringsprogrammet er alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.

Kursinnhold

Kurset inneholder fire moduler:

 1. Den døende pasienten
 2. Lindrende omsorg
 3. Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer
 4. Valgfri fordypning

De tre første moduler har sykepleiere og helsefagarbeidere som målgruppe, mens den fjerde er dedikert til leger og sykepleiere.

Oppbygning av modulene

Under hver modul finner du flere temaer.
Under hvert tema finner du:

 • Videoundervisning
 • Foreleserens PowerPoint-presentasjon (hvis vedkommende brukte PowerPoint)
 • Fagtekst
 • Referanseliste
 • Bibliotek med lenker til relevante fagartikler om temaet


Praktisk gjennomføring

Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på maksimalt 10 personer. I slutten av hver modul finnes det refleksjonsoppgaver for diskusjon. Gjennom refleksjonsoppgavene får du bearbeidet teorien og utvekslet erfaringer.

Det er også mulig å ta kurset individuelt.

Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er 2 timer pr modul. Hele kurset tar 6 timer å gjennomføre (uten modul 4). Tidsbruk ved individuell gjennomføring er cá 4 timer.

Ved gruppevis gjennomføring må nødvendige fasiliteter legges til rette slike som:

 • Eget møterom med stor skjerm
 • Disponibel PC

Anbefalt arbeidsmetode

 • Alle deltakere må logge seg inn på kursets nettside med en gratis Helsekompetanse-konto i forkant for å få sporet gjennomføringen av kurset og utstedt kursbevis.
 • Kurset gjennomføres en modul om gangen.
 • Deltakere ser på undervisningsvideoer og leser fagteksten under hvert tema.
 • Ved gruppevis gjennomføring anbefaler vi å velge en eller flere refleksjonsoppgaver etter hver modul for å diskutere i felleskap.
 • Bibliotek: lenker til relevante fagartikler for fordypning. Valgfri.
 • Avsluttes med en individuell kursprøve. Du må svare på alle spørsmål riktig for å få bestått på prøven, men du kan ta kursprøven så mange ganger du vil. Vær oppmerksom på at alle, både de som tar kurset individuelt og i grupper, må lese gjennom all tekst i hver modul for å få kursbevis.
 • Kursbevis kan skrives ut når du har gjennomgått modulene 1-3, bestått kursprøven, og fylt ut evalueringsskjemaet. Dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss og kan bidra til å gjøre kurset enda bedre.
 • Modul 4 er valgfri.


Samarbeidspartnere

Ved utarbeidelse av kurset, samt retningslinjer "Lindring ved livets slutt. Fosen" har prosjektgruppen bedt om råd og veiledning hos følgende samarbeidspartnere:Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er satt sammen av deltakere fra de seks tidligere - nå tre - samarbeidskommunene i Fosen helse IKS:

Bjugn kommune:

 • Merike Pallas, prosjektleder, kreftsykepleier
 • Runar Øksenvåg, fastlege
 • Ann Iren Skavdal, sykepleier
 • Eli Larsen, hjelpepleier med videreutdanning i kreftomsorg
 • Anne Lill Hopen, kreftsykepleier

 

Ørland kommune:

 • Heidi Sæther, kreftsykepleier
 • Anne Lise Grebstad, kreftsykepleier
 • Kjersti Oust Ledsaak, sykepleier  

 

Rissa kommune:

 • Cheneso Moumakwa, koordinerende tilsynslege ved Rissa sykehjem
 • Randi Kvendset, kreftsykepleier
 • Janne Berit Haukdal, kreftsykepleier

 

Åfjord kommune:

 • Liv Kirsti Hårstad, kreftsykepleier
 • Merete Krogfjord, sykepleier
 • Silje Birkenes, sykepleier
 • Bjørg Kristin Hansen, sykepleier

 

Roan kommune:

 • Tina Øverdal, kreftsykepleier
 • Tove Jensen, kreftsykepleier

 

Leksvik kommune:

 • Bente Haugan, sykepleier
 • Wenche Irene Næss, geriatrisk sykepleier
 • Hege Ersland, kreftsykepleier
 • Marte Fagerli, sykepleier
Sist endret: tirsdag, 27. oktober 2020, 13:11