Om kurset

Diabeteslæring på nett

 

I et samarbeid mellom Folkehelse Fosen, Diabetesforbundet, diabetessykepleier, fotterapeut, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og Fosen Helsekompetanse, er det utarbeidet et e-læringsprogram i grunnleggende kunnskap om diabetes.

Formål

Formålet med kurset er å øke kvalitet og kompetanse innen diabetes, samt bidra til at kommunene setter fokus på forebyggende tiltak
 

Bakgrunn

Folkehelse Fosen ble etablert i 2010. I tråd med samhandlingsreformens krav og forventninger ble et av satsningsområdene å forebygge diabetes og øke kompetansen innen diabetes.

Som et resultat av dette er det utviklet et e-læringsprogram i Fosen Helsekompetanse, slik at helsearbeidere skal kunne oppnå gode kunnskaper og ferdigheter på en mest mulig effektiv måte.

 

Bidragsytere:

Sissel Hyllmark

Diabetessykepleier, utdannet ved Høyskolen i Bodø. Hun har vært hovedbidragsyter for sammensetning av det faglige innholdet i kurset og formulering av spørsmålene til testen.

Øystein Eriksen

Har diabetes type 1, har hatt tillitsverv i Diabetesforbundet og er foredragsholder til andre med diabetes, studenter, elever og helsepersonell i forbindelse med opplæring innen diabetes. 

E-post:  ervika@broadpark.no

Diabetesforbundet

Har bidratt med fagstoff til deler av innholdet i kurset. Øystein har vært bindeleddet mellom Fosen Helse IKS og Diabetesforbundet sentralt i forhold til implementering av fagstoffet i kurset.

Siv A. Skilleås

Autorisert fotterapeut med videreutdanning innen Diabetes.

 

Ressurspersoner:

Hans Donali Tilset

Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning (Søknadsprosess)

Berit Wiklund

Tidligere daglig leder Fosen Helse IKS 

Bård Kulseng

St. Olavs Hospital HF, Overlege Endokrinologi. Ansvar for faginnhold

Rigmor Furu

Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin  

Zoltan Tot

Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, layout 

Marius Ulleberg

Layout Ulleberg Wold

Karita Lysvand

Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold

Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Karin H. Størseth

Folkehelse Fosen, Folkehelsekoordinator

 

Finansiering
Utviklingen av kurset er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet.

 

Målgruppe
Alt helsepersonell i kommunene, spesielt de som jobber med brukere med diagnosen diabetes. Diabetikeren og pårørende kan også ha god nytte av programmet.

 

Gjennomføring
Vi anbefaler at kommunene setter i gang grupper på 5-7 ansatte. Det anbefales 2 gruppesamlinger.

Nødvendige fasiliteter må legges til rette for gruppene:

  •  PC med tilgang til Internett (husk lyd)
  • TV-skjerm eller projektor

Metode (anbefaling)

  • Deltakerne starter programmet med en felles samling (sikre at alle kommer greit i gang, reflektere rundt temaet)
  • Deltakerne i gruppen gjennomfører programmet hver for seg med en avsluttende test.
  • Deltakerne avslutter programmet med en felles samling for refleksjon over innholdet og hvordan dette kan implementeres i egen avdeling.

Kursbevis

Det blir utstedt kursbevis. Deltakerne må bestå 80 % av spørsmålene.

 

Varighet
3-4 timer

Ansvarlig for oppbygging av faginnhold

Diabetessykepleier Sissel Hyllmark
Epost: sisselhyllmark@gmail.com mobil 91 88 91 86

Teknisk support: helsekompetanse.noSist endret: tirsdag, 9. mars 2021, 13:10