Akuttiltak


Hvordan kan man vite om en person med diabetes har "føling" og hva skal man gjøre?


Akuttiltak ved føling:
Mål blodsukkeret!!Helsepersonell i institusjoner: skaff deg nødvendig oversikt over pasientens tilstand, aktivitet og næringsinntak gjennom døgnet.


Årsaker til føling kan være:

 • Tatt for mye insulin
 • Spist for lite
 • Hatt store fysiske anstengelser(også større magetrøbbel, diare og oppkast)
 • Drukket alkohol
 • Vært utsatt for kraftig stress

Følingssymptomer fra hjernen:

 • Bevisstløshet
 • Bevissthetsforstyrrelser med eller uten krampe
 • Sløvhet
 • Uklar tale
 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Varmefølelse
 • Ustødig gange
 • Mangel på koordinasjon
 • Hodepine
 • Forvirring
 • Atferdsproblemer
 • Uklart syn
 • Tretthet

Kroppslige symptomer:

 • Skjelving
 • Angst
 • Hjertebank
 • Puls i bryst og mage
 • Nummenhet i fingre
 • Nummenhet i lepper og tunge
 • Irritasjon
 • Sult og kvalme
 • Blekhet
 • Kaldsvetting


Følgende gjelder dersom personen er bevisst og kontaktbar:

 • Gi noe søtt å drikke evt smør slimhinner i munn med honning.
 • Tilkall lege for måling og videre behandling med glukagon intravenøst.

Høyt blodsukker

Hvordan kan man vite om en person har høyt blodsukker og hva skal man gjøre?

Mål blodsukkeret!

Hyperglykemi betyr at blodsukkeret er blitt høyere enn vanlig. Det kan skyldes at du har glemt å ta insulin eller tabletter, ikke har satt nok insulin i forhold til matinntaket, eller at insulinbehovet er blitt større enn vanlig på grunn av sykdom, feber, skade eller stress.

Symptomer på høyt blodsukker:

 • økt vannlating
 • mye urin
 • rask og kraftig pust
 • dårlig allmenn tilstand
 • oppkast og magesmerter
 • pusten kan lukte aceton( neglelakkfjerner)
 • sløvhet eller bevisstløshet
 • tørste og tørrhet i munn og slimhinner

Tiltak:

 • pasienten trenger insulin og væskebehandling.
 • tilkall lege!